Over Jos

Buurt pluspunten
Dat hoop ik weldra te ontdekken.
Vrije tijd
Speel klarinet in bloaskapel de Bokkeblaozers te Dinther.
Meer informatie
Ik zal me aan u voorstellen wie ik ben. Communicatiestijlentest Hierin ziet u welke communicatie- en sociale gedragsstijl(en) ik heb aan de hand van de communicatiestijlentest van amethist.nl. De uitkomst van deze test is dat mijn hoofdstijl controller is, maar ik heb ook zeker de eigenschappen van de promoter. Controller Mensen met controllerstijl zijn veelal actief, onafhankelijk en ambitieus. Ze stralen zelfvertrouwen uit en zijn geboren leiders. Controllers houden van organiseren en kunnen dat ook goed. Ze gaan uit van feiten en niet van speculaties. Controllers houden van structuur en efficiëntie. Ze maken gemakkelijk en snel besluiten. Ze kunnen goed orde scheppen in een chaos en zijn bereid om hard te werken. In hun werk houden controllers meestal van een uitdaging waar vaart in zit en ze raken verveeld als het tempo te laag ligt. Promoter Als er ergens iets te doen is, is de promoten erbij! Het liefst organiseert ie het zelf! Mensen met promoterstijl worden gezien als stimulerend gezelschap, sociaal, vriendelijk, levendig en persoonlijk. Ze houden van plezier maken en het liefst met zo veel mogelijk spontane mensen om zich heen. Ze houden van spektakel en hebben veel goede ideeën. Nog voor het eerste idee verteld is, heeft de promoter natuurlijk alweer een nog veel beter idee! Mensen zien promoters als sociaal en krachtig. Ze proberen anderen bij hun plannen en activiteiten te betrekken. Promoters vinden het fijn om gewaardeerd te worden en dat mag dan meestal ook best en plein public en met een grote bos bloemen.   Een pastoraal vooruitblik - een nieuwe tijd. Het aantal kerkgangers in parochies is nog niet terug op het oude niveau van vóór de corona-maatregelen, die alles en iedereen lange tijd in de greep heeft gehouden. Vergelijkbare geluiden hoor ik van collegae-pastores. Ik verwacht dat het in de parochie Maria, Moeder van de Kerk niet anders zal zijn. Maar mijn hoop in het nieuwe pastoraal werkjaar is dat het kerkelijk leven in de dorpen weer de normale loop zal krijgen en dat er vanuit het pastoraal team vele contactmomenten zullen zijn en er een rijk aanbod van activiteiten kan worden gepresenteerd naast de vertrouwde liturgie en toediening van sacramenten. Zorgen, maar ook kansen. Wij zijn niet immuun voor grote gevolgen in een snel veranderde wereld. Na de grote vakantie gaan de kinderen weer naar school, komt het normale leven weer op gang, het werk wordt weer hervat zo ook in de parochie starten we met een nieuw pastoraal werkjaar. Ik hoop het pastoraal beleidsplan voor de parochie spoedig aan u voor te kunnen leggen na overleg met pastoraal team en advies van pastoraatsgroep en bestuur. Voor mij geen vakantie. De komende weken zullen in het teken staan van inpakken en verhuizen, opknappen en inrichten van de pastorie. En vele nieuwe gezichten en namen onthouden. De zorgen zijn niet ver weg, ook voor de parochie niet. U kent ze. Met de winter in zicht, gevaar van een recessie, mogelijk schaarste aan voedselproducten, energie tekorten en stijgende onkosten. En bij alle onzekerheden worden plannen door het kabinet uitgevoerd en worden er nieuwe wetten gemaakt zonder dat we daar ook maar een stem in hebben dat men in het openbaar gaat demonstreren. Stem in de parochie. Ook in de parochie zullen dingen veranderen al is het maar het rooster om alle vieringen goed te plannen. Dat vraagt een nieuwe afstemming en creativiteit van ons allen. Ik weeg daarbij ook alle voorstellen in de geloofsgemeeenschappen. Mijn hoop is om via een parochiekanaal op YouTube de diensten die gehouden worden live aan te kunnen bieden, opdat iedereen binnen de parochie in elk dorp kan deelnemen aan de liturgie ook als men ziek is en het niet meer lukt om naar de kerk te komen. En hoewel ik via Livestream hoop tal van u te kunnen bereiken kan dit nimmer het persoonlijke contact vervangen. Kom dan ook als u in de gelegenheid bent om te komen en wees welkom in Gods Naam bij alle vieringen en overige activiteiten in het komende pastoraal werkjaar. Laat uw stem horen Niets staat een goed begin van het nieuwe pastorale jaar in de weg als geloof ons samen brengt. Geef door als u de zieken-communie thuis wil ontvangen. Als u uw kind wilt laten dopen of het wilt opgeven voor de eerste communie of vormsel, als u wilt trouwen voor de kerk, een bezoek thuis wilt of een kerkelijke uitvaart of voor overlijden bediend wilt worden. Ik ben er. Verduurzaming Hoog op de agenda staat verduurzaming. Zelfs de 36e editie van Open Monumentendag heeft het thema duurzaamheid. De parochie kan niet achter blijven waar het gaat om investeren in duurzaamheid. Mijn voorgenomen plan is om in de nabije toekomst de situatie te creëren dat u de auto of fiets kunt opladen als u naar de kerk komt. Verder wil ik laten uitzoeken of zonne-energie voor de parochie rendeert. Bedrijven en particulieren kunnen hiervoor vaak een beroep doen op subsidies en fondsen, maar hoe dit voor de kerk zit? Weet u het dan hoor ik dit graag van u. Ook in andere zaken kunt u met uw kennis en ervaring, inbreng vast en zeker waardevol zijn voor de parochie en in het geheel veel betekenen. Belangrijke woorden in een mensenleven “Wat kan ik doen voor betere wereld” - zeven belangrijkste woorden in een leven. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Als we dat allemaal doen zetten we de eerste stap in de goede richting. “Het spijt me, je had gelijk.” - zes belangrijkste woorden in een leven. Vaak hebben we ongelijk maar kunnen we dat niet toegeven. “Dat heb je goed gedaan.” - vijf belangrijkste woorden in een leven. Het is zo moeilijk onze waardering voor een ander uit te spreken, maar wel zo welkom. “Ik hou van je.” - vier belangrijkste woorden in een leven. Dat zeggen we veel te weinig, maar gemeend moet het zijn. “Wat vind jij?” - drie belangrijkste woorden in een leven. We zeggen veel liever wat in ons eigen gedachten omgaat zonder te luisteren. “Dank je.” - twee belangrijkste woorden in een leven. Het is zo’n eenvoudige belangrijke blijk van waardering, die niet mag ontbreken. “Amen” het belangrijkste woord in een leven. Het is onze gelovige instemming. God, zo zij het - zo geschiedde het. Geloof mag niet ontbreken, daar begint alles mee juist in het dagelijks leven. Zonder geloof vaart niemand wel. L.D. A.D. 2022 Pastoor Jos Hermans

Betrokken bij

Berichten van Jos