Uitleg Dorpsagenda


Als Dorpsraad kregen we verschillende signalen dat op dit moment een goed functionerende dorpsagenda ontbreekt. Om erachter te komen wat er in Sint Tunnis te doen is, moeten verschillende media of vereniging sites bezocht worden. Er bestaat geen centrale agenda. 

Dit is een groot gemis, zeker als we willen dat ons dorp meer gaat bruisen. Een gezamenlijke dorpsagenda kan er bovendien voor zorgen dat activiteiten beter op elkaar afgestemd worden en niet meer onbedoeld op dezelfde dag gepland worden. 

De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten. Er is een agendacommissie opgericht die enkele zaken op een rijtje heeft gezet.

Activiteitenagenda SamenSintAnthonis.nl

Binnen deze site SamenSintAnthonis.nl is al een agenda beschikbaar. Deze agenda gaat ingezet worden als de centrale agenda. De site van SamenSintAnthonis.nl is voor eenieder toegankelijk en men kan zelf een agenda- of activiteit punt aanmaken.

Activiteitenagenda Trots Sint Tunnis

Op de achterzijde van Trots Sint Tunnis, maandelijks Dorpsblad Sint Anthonis, staat de activiteitenagenda. De activiteiten die hier gepubliceerd worden zijn afkomstig van de activiteiten die zijn ingevoerd in SamenSintAnthonis.nl en zijn geprioriteerd door de agendacommissie.

Plaatsing op het Digitaal Kombord 

Voor plaatsing op het kombord kan men een verzoek doen aan de agendacommissie. 

Een eventuele publicatie hoeft niet uitgewerkt te zijn. Beeld- materiaal en wat tekst is voldoende. De slides op het digitale kombord moeten duidelijk overkomen en de commissie zal daarover het beheer houden. Dus ook over wat wel en wat niet geplaatst wordt. Een publicatie is gratis.

De commissie is bereikbaar onder: 


De opzet van de dorpsagenda is ook te zien in onderstaande driehoek.

De agendacommissie hoopt hiermee een eerste stap te maken naar een gezamenlijke dorpsagenda voor Sint Anthonis. Het zal tot een succes leiden als eenieder zijn activiteit bekend maakt. Het is zo opgezet om iedereen een kans te geven om zijn activiteit zichtbaar te maken. Heb je een jaarplanning zet deze in de agenda. Kijk er een keer naar en zie wat anderen er al ingezet hebben.

 

De Dorpsagenda Commissie, van links naar rechts: René Teunissen, Peter Willems, Roy Geerts, Didi Claessens.