Wat is Samen Sint Anthonis?Een Interactief, Sociaal, Digitaal Dorpsplein Voor en Door Inwoners, van de kerkdorpen uit de voormalige gemeente Sint Anthonis, inclusief Bronlaak. Dorpsverbinders (vrijwilligers), vormen de redactie van de site, leggen verbindingen in de dorpen en zijn het aanspreekpunt bij vragen en ondersteuning.

Wij willen inwoners, verenigingen en alle initiatieven in en tussen de dorpen met elkaar verbinden en zorg dragen dat men elkaar gemakkelijk weet te vinden! Elkaar ontmoeten, “face-to-face”, staat centraal, het digitale Dorpsplein is hierbij ondersteunend.

Het is de plaats waar: Inwoners en organisaties elkaar kunnen vinden, Sociale hulpvragen en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden, Één actuele agenda zichtbaar is; waardoor alle activiteiten/evenementen op één plek vindbaar zijn; berichten en activiteiten gedeeld worden en van waaruit initiatieven kunnen starten.
Samenhang gecreëerd kan worden tussen alles wat er allemaal gebeurt, zodat dit zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen; gefocust wordt op de actualiteit, maar ook de vindplaats zal zijn van informatie over instanties, zoals eerder opgenomen in de gemeentegids.

Let op: berichten op Samen Sint Anthonis mogen niet commercieel en politiek getint zijn.

Help elkaar! We realiseren ons dat niet iedereen digitaal vaardig is en dit platform weten te vinden. Daarom roepen we de omgeving van hulpvragers, hulpbieders en buren etc. op om hen te helpen. Weet je dat jouw buurvrouw/man geholpen is als iemand haar/zijn boodschappen doet of graag ons platform wil volgen? Maak een profiel voor haar/hem aan en plaats, indien nodig, een hulpvraag op de website.

Waar willen we naar toe? Iedere kern heeft een (eigen) Dorpsverbinder die het nieuws brengt uit de kernen.

Heb je vragen?  Mogelijk vind je het antwoord in de veel gestelde vragen  

Contact: via  contact@samensintanthonis.nl of via de pagina van de Dorpsverbinders.  Klik op de foto voor persoonlijk mailcontact.

Dorpsverbindvers, René, Inge, Mieke, Gerard, Maria en Hanny, helpen jullie graag!