Wat is ons doel?


                          

                                                                                                                                                            

Doelstelling

Via dit sociaal interactief dorpsplein willen wij de inwoners, verenigingen en alle initiatieven "online" en “op straat” met elkaar verbinden en zorgdragen dat men elkaar makkelijk kan vinden!   Elkaar ontmoeten “op straat” staat centraal en dit digitale dorpsplein is hierbij ondersteunend. 

Het doel is het versterken van sociale contacten tussen inwoners van de gemeente Sint Anthonis en het verhogen van onderlinge betrokkenheid. 

Samen Sint Anthonis is de plaats waar         

  • Inwoners en organisaties elkaar kunnen vinden;
  • Sociale hulpvragen en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden;
  • Eén actuele agenda zichtbaar is, waardoor alle activiteiten/evenementen op één plek vindbaar zijn;
  • Berichten en activiteiten gedeeld worden en van waaruit initiatieven kunnen starten. 
  • Samenhang gecreëerd kan worden tussen alles wat er allemaal gebeurt zodat dit zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen.
  • Gefocust wordt op de actualiteit maar ook de vindplaats zal zijn van informatie over instanties zoals voorheen opgenomen in de gemeentegids;
  • Gecommuniceerd wordt tussen inwoners, gemeente en dorpsteam.

Wij nodigen iedereen graag uit samen met ons dit platform te vullen en benutten!

Team Dorpsverbinders Samen Sint Anthonis 

09 10 2020