Wat doet de DorpsraadDe dorpsraad Sint Tunnis, opgericht in 1996, bestaat uit vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene belangen van de inwoners te behartigen. Uitgangspunt is daarbij het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving. Daarbij zijn wij gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. De dorpsraad is geen politieke partij en bedrijft ook geen politiek. Ook zijn we geen loket van de gemeente.


Taken

Om helderheid te geven over waar u voor terecht kunt bij onze dorpsraad zetten we onze taken graag nog een keer op een rij:

  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de leefomgeving;

  • Wij functioneren als klankbord voor gemeente en maatschappelijke organisaties;

  • Wij ondersteunen de communicatie tussen de gemeente en het dorp;

  • Wij stimuleren de samenwerking en maken afspraken met partners in het dorp;

  • Wij denken mee bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in het dorp.