Subsidies


Jaarlijks krijgt Dorpsraad Sint Tunnis, in het kader van zelfsturing, een bijdrage van de gemeente Sint Anthonis ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen met het oog op de leefbaarheid.
Dorpsraad Sint Tunnis heeft als doel om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen en eigen initiatieven van de inwoners te stimuleren. Zij mag het bedrag naar eigen inzicht besteden voor Sint Anthonis. Ook zijn er nog andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Voor meer informatie bekijk deze link.